Moje publikacje

Logika biznesowa, a logika aplikacji w inżynierii oprogramowania.

Magazyn Programista (24-06-2015)

Opisując system informatyczny, czy to w fazie projektowania, implementacji czy podczas prezentacji u klienta posługujemy się pojęciami, których znaczenie możemy rozumieć, może nam się wydawać, że rozumiemy, lub po prostu pasują do kontekstu o którym mówimy, np. „Serwis do generowania raportów”. Pod słowem serwis możemy rozumieć zarówno serwis jako usługę zdalną, lub po prostu zestaw klas, które są odpowiedzialne za generowanie raportów w aplikacji, ukrytych za wygodnym  interfejsem nazywanym potocznie serwisem. O ile dla użytkownika systemu informatycznego rozgraniczenie tych pojęć może nie mieć większego znaczenia, o tyle dla nas – inżynierów, rozumienie różnić pomiędzy nimi pozwoli uniknąć nieporozumień czy błędów w architekturze lub implementacji, co w konsekwencji pozwoli nam lepiej projektować systemy informatyczne.

Link to publikacji

Active Directory Federation Services jako dostawca tożsamości dla systemów rozproszonych. 

Magazyn Programista (23-12-2015)

W dobie popularności usług chmurowych coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy poszczególne elementy naszej infrastruktury znajdują się w różnych miejscach sieci. Jednym z takich przypadków może być sytuacja, gdy aplikacja znajduje się z publicznej chmurze, np. dostawcy aplikacji (ang. off-premises), a kontroler domeny w siedzibie klienta (ang. on-premises). Artykuł opisuje sposób, w jaki możemy wykorzystać Usługi Federacyjne Active Directory (AD FS) do bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników w architekturach rozproszonych.

Link do publikacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz